Inspectie

De totaaloplossing voor al uw elektrotechnische werkzaamheden

Tarieven

Genoemde bedragen zijn excl. btw.

Veiligheid

Een van de belangrijkste redenen waarom een SCIOS Scope 10 inspectie belangrijk is, is vanwege de veiligheid. Elektrische installaties kunnen gevaarlijk zijn als ze niet goed worden onderhouden. Gebrekkige installaties kunnen leiden tot kortsluiting, brand of zelfs elektrocutie. Het is daarom belangrijk om regelmatig inspecties uit te voeren om eventuele problemen op te sporen voordat ze tot ongelukken leiden.

Wettelijke verplichtingen

Het is wettelijk verplicht om elektrische installaties in gebouwen regelmatig te laten inspecteren. Dit is vastgelegd in het Bouwbesluit en de Arbowet. Een SCIOS Scope 10 inspectie is een erkende inspectiemethode die voldoet aan de wettelijke eisen. Door regelmatig een inspectie uit te laten voeren, voldoe je als eigenaar of beheerder van een gebouw aan de wettelijke verplichtingen.

Onderhoudsplanning

Een SCIOS Scope 10 inspectie kan ook helpen bij het opstellen van een onderhoudsplanning. Tijdens de inspectie worden eventuele gebreken en tekortkomingen vastgesteld. Op basis hiervan kan er een plan worden opgesteld om de installatie te onderhouden en te verbeteren. Zo kunnen problemen in de toekomst worden voorkomen en blijft de installatie veilig en betrouwbaar.

Verzekeringseisen

Verzekeraars stellen vaak eisen aan de veiligheid van elektrische installaties in gebouwen. Een SCIOS Scope 10 inspectie kan helpen om aan deze eisen te voldoen. Als er bijvoorbeeld een brand uitbreekt als gevolg van een gebrekkige elektrische installatie, kan dit leiden tot grote financiële schade. Door regelmatig inspecties uit te voeren, kan dit risico worden verminderd en wordt er voldaan aan de eisen van de verzekeraar.

Wat houdt een SCIOS Scope 10 inspectie in?

Een SCIOS Scope 10 inspectie is een uitgebreide inspectie van de elektrische installatie in een gebouw. Tijdens de inspectie worden alle onderdelen van de installatie gecontroleerd, zoals de meterkast, de bedrading, de schakelaars en de stopcontacten. De inspectie wordt uitgevoerd volgens een vastgestelde inspectiemethode en door een gecertificeerde inspecteur.

Tijdens de inspectie worden eventuele gebreken en tekortkomingen vastgesteld. Deze worden gerapporteerd in een inspectierapport. Op basis van het rapport kan er een onderhoudsplanning worden opgesteld om eventuele problemen op te lossen en de installatie te verbeteren.

Bekijk het demo rapport

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux