NEN Inspectie Elektrische Installatie

Voorkomen is beter dan genezen

Strikt genomen is een NEN 3140 keuring niet verplicht. Maar elke werkgever moet aan de Arbowet voldoen, en dan is een periodieke NEN 3140 keuring een manier om voor de vereiste elektrische veiligheid te zorgen.

Voorwaarden en bepalingen

In de Arbowet en de meeste brandverzekeringspolissen voor bedrijven is de NEN1010 / NEN3140 clausule opgenomen. Feitelijk betekent dit dat de elektrische installatie en de daarop aangesloten elektrische apparatuur moeten voldoen aan de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, zoals vervat in NEN1010 en NEN3140.

Waarom is onderzoek noodzakelijk?

Wanneer een elektrische installatie niet voldoet aan de eisen van NEN1010 en keuringsrapporten conform NEN3140 ontbreken, kan dit betekenen dat een brandschade door verzekeraars niet wordt uitgekeerd. Dit wordt dan veelal gemotiveerd door de stellingname dat de brand veroorzaakt is of verergerd moet zijn door de – gebrekkige – elektrische installatie.

Onze werkwijze

Wij voeren een NEN1010 / NEN3140 inspectie van een laagspanningsinstallatie grondig en deskundig uit. Zo maken wij gebruik van professionele apparatuur om de installatie grondig te inspecteren. 

De inspectie bestaat uit een visueel component, thermografische waarneming, en uit metingen en beproevingen. Het geheel wordt verwerkt in een uitgebreide rapportage met aanbevelingen inclusief foto’s samen met een onderbouwing van de bepaling van inspectiefrequentie.

Vraag en antwoord

Een NEN 1010 keuring is een eenmalige keuring voor nieuw aangelegde of ingrijpend verbouwde elektrotechnische installaties.

Een NEN 3140 keuring is periodiek en van de installaties die in gebruik zijn.

De NEN 1010 keuring is verplicht volgens het Bouwbesluit. Strikt genomen is een NEN 3140 keuring niet verplicht. Maar elke werkgever moet aan de Arbowet voldoen, en dan is een periodieke NEN 3140 keuring een manier om voor de vereiste elektrische veiligheid te zorgen. Hoe vaak zo’n keuring moet gebeuren, wordt bepaald in een RI&E uit de NEN 3140.

Ja, als dit in de polisvoorwaarden is opgenomen.

Verzekeringen nemen in veel gevallen een keuring of inspectie als verplichting op in de polisvoorwaarden. Dit kan gaan om een NEN 1010 keuring, een NEN 3140 keuring, een thermografisch onderzoek of een brandrisico-inspectie volgens SCIOS Scope 10.

Bij de NEN 3140 inspectie worden de verdelers naast de visuele controle en de thermografie doorgemeten:

 • de beschermingsleidingen en hun verbindingen
 • de circuitimpedanties van het stroomstelsel
 • de aardverspreidingsweerstand van aardelektroden
 • de isolatieweerstand van elk gedeelte van de installatie
 • de veilige scheiding van stroomketens
 • de goede werking van aardlekbeveiligingen
 • de goede werking van de veiligheidsketens
 • de deugdelijkheid van de verbindingen

De vaste elektrische installatie wordt steekproefsgewijs zoals beschreven in de NEN 3140 gecontroleerd en doorgemeten. Het betreft de vaste installatie van de verdelers en de achterliggende installatie tot aan de wandcontactdoos en verlichtingsarmatuur. De afwijkingen (gebreken) die worden geconstateerd worden aangemerkt met:

 • Categorie A: (DIRECT GEVAAR) Een dergelijk gebrek kan direct leiden tot brand / aanraking gevaar.
 • Categorie B: (GEVAAR) Een dergelijk gebrek voldoet niet aan de gestelde norm onder NEN 1010/3140 en kan mogelijk op termijn gevaar opleveren.
 • Categorie C: (NIET CORRECT) Een dergelijk gebrek voldoet niet aan de gestelde norm onder NEN 1010/3140 maar kan niet tot gevaarlijke situaties leiden.

Als er afwijkingen zijn geconstateerd, dan kan de opdrachtgever van de inspectie deze laten herstellen door een installateur. In principe volstaat het om een herstelverklaring bij het inspectierapport te voegen. 

0 t/m 250 m2

vloeroppervlak

299/excl.btw
 • Rapport snel in huis
 • Voordeliger dan concurent

251 t/m 500 m2

vloeroppervlak

399/excl.btw
 • Avonduren en weekenden
 • Heldere rapportages

meer dan 500 m2

vloeroppervlak

499/excl.btw
 • Vanaf prijs per keuring
 • Offerte op maat
Call Now ButtonBel ons